نشا برنج مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط دهیاری   
شنبه, 02 اردیبهشت 1396 ساعت 15:46

باتوجه به آب وهوای مناسب سال جدید وعملکرد مناسب واقدام به موقع کشاورزان جهت خزانه برنج ،زمینهای شالیزاری روستا آماده نشا کاری گردیده وحتی برخی از زمینهای زراعی روستا به زیر کشت برنج ارقام محلی طارم رفته ونشا کاری گردیده اند. خوشبختانه در چند سال اخیر اتفاقات خوبی دربحث تولید برنج درروستا رقم خورده واکثر کشاورزان با آماده سازی به موقع وکشت زود هنگام نسبت به برداشت زودهنگام محصول اقدام که این امر باعث گردیده تا کشاورزان نسبت  به کشت مجدد یا روتون اقدام نموده تا درآمد بیشتری داشته باشند ضمن اینکه برخی ازکشاورزان زیر نظرمهندسین وآزمایش خاک شناسی با استفاده ازکود وسم مناسب محصول بیشتری به دست می آورند سابق براین کشاورزان بعد ازبرداشت اولیه محصول زمین را رها کرده واستفاده ای نمی کردند واین باعث می شد تا ضمن درآمد کمتر ،کشت کشاورزی مقرون به صرفه نباشد اما درچند سال اخیر با همت برخی از کشاورزان که درصدر آنان می توان به جناب آقای غلامرضا شیرودی ناشاره نمود که با اصول وروش علمی زیر نظر مهندسین کشاورزی وتلاش وپشتکار ویژه خود ثابت نمود که می توان استفاده بهینه از زمین نمود وبا توجه به تشویق نامبرده به دیگر کشاورزان خوشبختانه اکثر قریب به اتفاق زمینهای روستا ازبرداشت مجدد یا روتون استفاده میکنند.تنها مشکل کشاورزان روستا مشکل تامین آب زراعی بوده وچون منبع تامین آب زراعی استفاده ازچاه می باشد وکشاورزان ازپمپهای نفتی ودیزلی استفاده می کنند که علاوه برمشقت تامین سوخت مورد نیاز هزینه را به طور چشمگیری افزایش می دهد که امید است مسؤلین با همت جهادی واهمیت کشت استراتژیک برنج، نسبت به برقدارنمودن چاههای کشاورزی اقدامات لازم را انجام دهند.


 
 
  • عکس1
  • مجموعه: عكس
  • عمرانی
  • مجموعه: عمرانی
  • توضیحات: عکس

نظرسنجی

نظر شما در مورد عملکرد دهیاری؟
 

پیوندهاریاست جمهوری