• عکسR3
  • مجموعه: عكس
  • محرم
  • مجموعه: عكس
برداشت برنج وکشت مجدد مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط دهیاری   
یکشنبه, 15 مرداد 1396 ساعت 14:43
با توجه به فصل برداشت برنج مردم روستای دارکلا نیز نسبت به برداشت برنج پیش رس انواع محلی طارم اقدام نمودند وچون با نشاء به موقع؟، برداشت زود هنگام انجام شد عده زیادی از کشاورزان نسبت به کشت ونشا مجدد اقدام نمودند وعده ای دیگر نیز برای کشت رتون (دونوج )افدام نمودند خوشبختانه باتوجه به مساعد بودن وضع هوا وسم پاشی وکوددهی مناسب وبه موقع ،شاهد برداشت بسیار خوب وپرباری از زمینهای زراعی هستیم که انشاالله با تلاش وپشتکار کشاورزان وعنایت پروردگار درکشت دوم نیز شاهد برداشت خوب مجصول باشیم تاکشاورزان نیز ازرفاه اجتماعی مناسبی برخوردارگردند.

تصاویرمرتبط بعداٌبارگذاری می گردد. 
 

نظرسنجی

نظر شما در مورد عملکرد دهیاری؟
 

پیوندهاریاست جمهوری