• عکس2
  • مجموعه: عكس
  • محرم
  • مجموعه: عكس
ادامه کارباز سازی مسجد مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط دهیاری   
سه شنبه, 24 مرداد 1396 ساعت 15:41
کارباز سازی مسجد همچنان با قدرت ادامه داشته وبا توجه به نزدیک شدن به ماه محرم هییت امنا تمام تلاش خودرا جهت اتمام وبه سرانجام رسیدن آن به کار گمارده تا انشا الله مورداستفاده عموم قرار گیرد لازم به ذکراست ازتلاشهای دوستان به خصوص آقای سید حسین حسینی که مجدانه وشبانه روز پای کار بوده وهرگز احساس خستگی نکرده تقدیر وتشکر نماییم .ازهمه دوستانی کا با حمایت مالی نیز نگذاشتندکار معطل بماند نیز نهایت سپاس وقدردانی به عمل می آید.:
پس از اهدا زمین توسط خانواده های محترم هاشمی وپایاب بلا فاصله نسبت به تخریب واضافه نمودن به فضای مسجد اقدام گردیده وتقریباٌکاردیوار چینی وتعمیرات آن وسرامیک دور دیوار وسربندی آن به اتمام رسیده است همچنین مقرر گردیدمحراب مسجد نیز با کاشیهای قرآنی تزیین گردیده که کار قآب گرفتن با نمای آجر توسط استاد قنبری انجام وپس از رسیدن کاشی از اصفهان نسبت به نصب آن نیز اقدام میگردد.چون هنوز کار حسابرسی انجام نگردیده پس از اتمام کار هزینه قطعی آن به اطلاع خواهد رسید.
 
 

نظرسنجی

نظر شما در مورد عملکرد دهیاری؟
 

پیوندهاریاست جمهوری